top of page

תקנון

תקנון שימוש בשירות My Like

אתר "MY LIKE" בעל כתובת האתר https://www.mylike-pro.com/ (להלן: "האתר"), מופעל על ידי MY LIKE (להלן:" החברה"). כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.
שימוש באתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה. אתה מצהיר ומתחייב שהנך כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 16 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור אפוטרופוס לביצוע העסקה. מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, עלייך לקרוא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות

  1. "האתר" – האתר ו/או החברה ו/או נציגיה, הנהלת ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

  2. "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר רכשו שירותים באתר.

  3. "השירותים" – כל שירות שמוצע למכירה באתר.

  4. "פעילות" ו/או "פעילות החברה"- כל שירות המוצע באתר לצורך מתן שירות ללקוחות.

  5. "הפלטפורמות"- גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק וכיוצ"ב.

 2. פעילות האתר

  1. אתר זה מאפשר לך להזמין שירותים מגוונים ביחס לרשתות חברתיות כפי המפורט באתר.

  2. השירותים מבוססים בעיקרם על שימוש בספקים שהם צדדים שלישיים.

  3. האתר השירות יינתן לעמודים ציבוריים בלבד, והאחריות לווידוא אופי העמוד טרם רכישת שירותי האתר היא על המשתמש בלבד. מספק שירותי מדיה חברתית לפלטפורמות שונות – עוקבים, לייקים, צפיות ותגובות.

  4. באחריותך למלא את הפרטים המדוייקים בהזמנתך וביחוד את פרטי החשבון למתן השירות.

  5. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ופייפאל בלבד העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

  6. מחיר השירותים באתר כולל את המע"מ.

  7. זמני הביצוע להשלמת התוצרים הם משוערים בלבד.

  8. מפעם לפעם, אתר זה עלול לשלוח דיוור מבצעים למייל. ניתן לבטל את דיוור המבצעים בכל עת.

 3. אחריות ושירות

  1. MYLIEKE אינו מזוהה עם Instagram, Facebook, TikTok או כל שותף צד שלישי של META או WIX.

  2. אחריות המשתמש היא הבלעדית לציית לכללי TikTok, Instagram, Facebook ולכל חקיקה שהוא כפוף לה. שימוש באתר זה הוא על אחריותך בלבד.

  3. ללקוח ידוע כי רשתות חברתיות עלולות לסגור חשבונות או להשעותם ולא תהא לו כל דרישה כלפינו ככל שכך יתרחש.

  4. אנו דורשים את שם המשתמש שלך ו/או הלינק שלך בפלטפורמות כדי לקבל את המידע הנדרש עבור "קישור" של הפלטפורמות. איננו מאחסנים, מחלקים או מפיצים את שם המשתמש שלך לצדדים שלישיים כלשהם.

  5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להשעות או לבטל את השירות שלנו או כל חלק ממנו או כל תוכנו ללא הודעה מוקדמת ומבלי לשאת באחריות כלשהי.

  6. השירות לרוב מתחיל להתבצע תוך 48 שעות בימי עבודה, אולם עשויים להתרחש עיכובים  ואנו נעשה מאמץ מסחרי סביר להודיעך בדבר.

  7. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

  8. האחריות לשירותים באתר ניתנת לתקופה של 30 מיום הרכישה.

  9. בתקופת האחריות תספק החברה השלמה של השירות במקרה של ירידה.

  10. האחריות תקפה רק עבור רכישות שבוצעו דרך האתר, החברה לא תישא באחריות במקרה של ירידה מעל לכמות הרכישה.

  11. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של השירות.

  12. אחריות החברה תבוטל במקרים הבאים:

   1. הלקוח שינה את שם המשתמש לאחר ביצוע ההזמנה.

   2. הלקוח הפך את הפרופיל עבורו נרכש השירות לפרטי.

   3. הלקוח מחק תמונה/סרטון/פוסט לאחר ביצוע ההזמנה.

 4. הגבלת אחריות האתר

  1. בשום מקרה לא יהיו MYLIKE או ספקיה אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, נזק בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה בעסק) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט של MYLIKE, גם אם MYLIKE או נציג מורשה של MYLIKE קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלו לא יחולו עליך.

  2. המידע באתר, ניתן כמו שהוא ואינו מתחייב לדיוקו או נכונותו ובוודאי שאינו מהווה חוות דעת מקצועית.

  3. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר ו/או יימסר בשיחת ייעוץ, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר או יימסר בשיחה הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו מתחייב לגביהן).

  4. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

  5. ככל שהעמודים נשוא הרכישה נחסמו ו/או שובשו על ידי הפלטפורמות – החברה לא תישא באחריות לפעילות.

  6. על המשתמש חלה האחריות לעיין בתנאי השימוש של הפלטפורמות, ובשימוש בשירותי האתר, מסכים המשתמש לתנאי השימוש של הפלטפורמות, ולסנקציות שהן מטילות.

  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולהוריד שירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  8. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירות האתר.

  9. הלקוח לוקח על עצמו את מלוא האחריות. אין לו ולא תהיה לו כל תביעה כנגד החברה.

  10. החברה אינה ערבה לתוצאות, לכמות לידים, למספר פניות או למכירות מובטחות.

 5. רישיון שימוש מוגבל

  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש אישי בשירותי האתר.

  2. ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.

  3. רישיון השימוש ניתן למשתמש בלבד, והוא אינו רשאי להעבירו לאחר בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.

  4. להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על פי כל דין אחר המקובל.

  5. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או לעשות שימוש בלתי סביר שאינו טבעי למשתמש הממוצע.

  6. החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית להפסיק פעילותה בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.

  7. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

  8. החברה ו/או מי מטעמה, לא תהיה אחראית לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

 6. מדיניות פרטיות

  1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.

  2. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן, היסטוריית גלישה באתר ומחוצה לו ועוד).

  3. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים להן.

  4. ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שנאסף באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים") וכולל גם היסטוריית גלישה של המשתמש באתר ומחוצה לו.

 7. הגבלת זכות ביטול הזמנה והחזר כספי

  1. על ההתקשרות בהסכם זה חל חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפיכך יחולו הוראות ס'14ג' ו14ג1 לחוק הגנת הצרכן כדלקמן: "14ג(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה – (1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם; 14ג1(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית." הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
   (1) טובין פסידים;
   (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
   (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
   (4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית."

  2. יובהר:

   1. השירותים המוצעים באתר מהווים "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995.

   2. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן ברכישת השירותים באתר לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.

   3. החברה מתחילה פעילות מיד לאחר אישור הרכישה, ואין באפשרותה לבטל פעילויות אלו.

   4. לצורך אספקת השירותים החברה רוכשת שירותים ייעודיים מצדדים שלישיים מיד עם אישור הרכישה, ולכן העסקה אינה ניתנת לביטול.

   5. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

   6. זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.

 8. שיפוי

  1. הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לחברה או מי מטעמה.

  2. כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, החברה תהיה זכאית לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 9. מקום השיפוט

  1. כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות בשירות My Like

עשינו כל שביכולתנו כדי להנגיש את my like לקהל כמה שיותר רחב, כך שאנשים מכל קשת המוגבלויות יוכלו להשתמש בו. אנחנו שואפים לעמוד במידה המרבית בחוק הנגישות לאתרים ובכללים של המרכז הישראלי להנגשת אתרים, המפרטים איך מנגישים אתרים לאנשים עם מוגבלות. אנחנו מקווים שהציות לחוק ולכללים יהפוך את האתר שלנו לידידותי לכלל המשתמשים, אך לצערנו לא התאפשר לנו להנגיש את כל האזורים והחלקים של my like. יחד עם זאת, אנחנו כל הזמן מנסים להשתפר בנושא ומחפשים פתרונות חדשים שיאפשרו לנו להנגיש חלקים נוספים באותה רמה. לכן, לאור אופיו הדינמי של האתר, יכולות להיות תקלות קטנות מדי פעם כשנעדכן אותו.

אם יש לכם שאלות, הערות או הצעות הקשורות להנגשת האתר, ניתן לפנות אל אחראי/ת הנגישות שלנו במייל
Service.Mylike@gmail.com  

בזכות המשוב שלכם נוכל להשתפר.

bottom of page